Search This Blog

Popular Posts

Total Pageviews

Tuesday, 4 October 2011

Епитафия за изминалата 2010 година

Тази година загубих двама приятели. Безвъзвратно, завинаги, безнадеждно. Но в сърцето ми, те имат близки до огъня места. 
Тази година ми донесе трима нови приятели - двама братя и една сестра. С надежда и устрем един към друг. Мигновени и вечни.
Тази година е като никоя друга и не искам да свършва, защото тя е като самия живот - неочаквана, но чакана, пълна и пуста, завинаги и сега, тук и навсякъде. 
Домът ти е там, където е сърцето ти, гласеше един надпис, някъде...
Моето е с вас, приятели мои.