Search This Blog

Popular Posts

Total Pageviews

Tuesday, 17 April 2012

Бриколаж


„Брикольорът",  казва Леви-Строс,  е този,  който
използва „подръчни средства", т. е. инструменти, които намира на
свое разположение около себе си,  които вече са там, не са били
специално предвидени за операцията, за която ги използва и към
която хората колебливо ги нагаждат и без угризения ги подменят
всеки път когато това изглежда необходимо и използват
едновременно много от тях, дори и ако произходът и формата им
са разнородни, и т. н.

No comments: