Search This Blog

Popular Posts

Total Pageviews

Sunday, 24 May 2009

24 МАЙ


Честит 24 май!

Три са условията, за да сме нация:

Да имаме единна територия.
Да развиваме икономика и пазар, а оттам и благоденствие.
Да говорим и пишем на един общ език.

Днес е велик Празник! Днес е 24 май!

No comments: